Sprzątanie świata.

Nasza Ziemia jest kochana,

Więc sprzątamy ją od rana.

Czy to mały, czy to duży,

Wszyscy chcemy się przysłużyć.

Ręce rwą się do roboty,

By wysprzątać światek złoty,

By potomni nie krzyczeli,

Że brudną Ziemię po nas ujrzeli.

      18 września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami już po raz kolejny uczestniczyli w  akcji ekologicznej ,,Sprzątanie świata” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem ,,Nie ma śmieci, są surowce”. Celem tej edycji było zwrócenie uwagi na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami.

      Po krótkim apelu zaopatrzeni w foliowe worki i rękawiczki ochronne wyruszyliśmy spod szkoły i zajęliśmy się oczyszczaniem przydzielonego nam rewiru. Młodsi sprzątali okolice szkoły, a starsi dalsze tereny.   Przyjemnie było patrzeć, jak z naszego otoczenia znikają sterty śmieci i znów robi się czysto. Udział uczniów naszej szkoły w akcji z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.

                                                                                                                           (M. K.)