Szkoła Podstawowa 
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
W Milanowie
;

Utwory Kraszewskiego

 • Sceny i charaktery z życia powszedniego (1878)
 • Barani Kożuszek (1881, z czasów Sejmu czteroletniego)
 • Bezimienna – powieść
 • Biografia sokalskiego organisty
 • Boża czeladka (1858, wyraz spotęgowania uczucia religijnego)
 • Boża opieka. Powieść osnuta na opowiadaniach XVIII wieku
 • Bracia rywale
 • Bratanki
 • Brühl (1874)
 • Budnik (1847)
 • Było ich dwoje
 • Całe życie biedna
 • Caprea i Roma (1859)
 • Cet czy licho?
 • Chata za wsią (1854)
 • Chore dusze
 • Ciche wody
 • Czarna Perełka (1871)
 • Czasy kościuszkowskie: Sceny sejmowe.Grodno 1795, "Warszawa w 1794 roku"
 • Czercia mogiła
 • Cześnikówny
 • Cztery wesela
 • Dawny palestrant
 • Diabeł (1855, obraz obyczajów za Stanisława Augusta)
 • Dola i niedola. Powieść z ostatnich lat XVIII wieku (1864, opowiadająca o czasach Stanisława Augusta)
 • Dowmund
 • Dwa a dwa cztery, czyli Piekarz i jego rodzina ( pod pseudonimem Kleofas Fakund Pasternak)
 • Dwa bogi, dwie drogi
 • Dwa światy (1856, przeciwstawienie arystokracji i szlachty)
 • Dziad i baba
 • Dziadunio (1868)
 • Dzieci wieku (1857, przeciw zmaterializowaniu ówczesnej szlachty)
 • Dziecię Starego Miasta (1863)
 • Dziennik Serafiny (1876)
 • Dziwadła
 • Emisariusz
 • Ewunia
 • Głupi Maciuś
 • Grunwald 1410
 • Grzechy hetmańskie. Obrazy z końca XVIII wieku
 • Herod baba
 • Historia kołka w płocie (1860)
 • Historia prawdziwa o Janie Dubeltowym
 • Historia o bladej dziewczynie spod Ostrej Bramy
 • Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie: powieść z czasów Jana Sobieskiego (1874)
 • Historia Sawki (1842)
 • Hołota
 • Hrabina Cosel (1873)
 • Hybrydy
 • Interesa familijne
 • Jak się pan Paweł żenił i jak się ożenił
 • Jaryna (1850, odznaczające się szlachetną tendencją w kierunku polepszenia panujących wówczas stosunków)
 • Jermoła (1857)
 • Jesienią
 • Kamienica w Długim Rynku
 • Kartki z podróży
 • Kawał literata (1875, z czasów Stanisława Augusta)
 • Klasztor
 • Klin klinem
 • Komedianci
 • Kopciuszek
 • Kordecki
 • Kościół Świętomichalski w Wilnie
 • Król i Bondarywna. Powieść historyczna
 • Król w Nieświeżu
 • Krzyż na rozstajnych drogach
 • Krzyżacy 1410
 • Któś
 • Kunigas (1881, na tle stosunków litewsko-krzyżackich w XIV w.)
 • Kwiat paproci
 • Lalki: sceny przedślubne (1873-1874)
 • Latarnia czarnoksięska (1843–1844, obraz ówczesnego stanu arystokracji i szlachty)
 • Listy do rodziny
 • Litwa za Witolda
 • Lublana
 • Ładny chłopiec
 • Ładowa Pieczara (1852)
 • Macocha
 • Maleparta
 • Męczennicy. Marynka
 • Męczennicy. Na wysokościach
 • Milion posagu
 • Mistrz Twardowski (1840, pierwsza poważniejsza próba literackiego opracowania znanego podania)
 • Mogilna. Obrazek współczesny
 • Morituri (1874–1875)
 • Moskal: obrazek współczesny narysowany z natury (1865)
 • Na bialskim zamku
 • Na cmentarzu – na wulkanie
 • Na tułactwie
 • Na wschodzie. Obrazek współczesny (1866)
 • Nad modrym Dunajem
 • Nad Sprewą
 • Nera
 • Niebieskie migdały
 • Noc majowa
 • Okruszyny
 • Ongi
 • Orbeka
 • Ostap Bondarczuk (1847)
 • Ostatni z Siekierzyńskich (1851, idea rehabilitacji wszelkich rodzajów pracy)
 • Ostrożnie z ogniem
 • Pałac i folwark
 • Pamiętnik Mroczka (1870, na tle wiedeńskiej wyprawy Sobieskiego)
 • Pamiętnik panicza
 • Pamiętniki
 • Pan i szewc
 • Pan Karol
 • Pan Major
 • Pan na czterech chłopach (1879, z czasów saskich)
 • Pan Walery
 • Panie kochanku: anegdota dramatyczna we trzech aktach
 • Papiery po Glince
 • Piękna pani
 • Pod Blachą: powieść z końca XVIII wieku (1881, o ks. Józefie Poniatowskim)
 • Poeta i świat (1839)
 • Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799
 • Pomywaczka: obrazek z końca XVIII wieku
 • Powieść bez tytułu (1854)
 • Powrót do gniazda (1875, na tle dziejów reformacji w Polsce XVI. w.)
 • Półdiablę weneckie
 • Profesor Milczek
 • Przed burzą
 • Przygody pana Marka Hinczy. Rzecz z podań życia staroszlacheckiego
 • Pułkownikówna
 • Radca Maciek
 • Ramułtowie
 • Raptularz pana Mateusza Jasienickeigo. Z oryginału przepisany mutatis mutandis
 • Resurrecturi
 • Resztki życia
 • Roboty i prace: sceny i charaktery współczesne
 • Rok ostatni panowania Zygmunta III
 • Rzym za Nerona (1865)
 • Sąsiedzi.Wilczek i Wilczkowa
 • Sceny sejmowe. Grodno 1793 (1873)
 • Sekret pana Czuryły. Historia jednego rezydenta wedle podań współczesnych opowiedziana
 • Serce i ręka (1875)
 • Sfinks (1847, obraz ówczesnych stosunków artystycznych w Polsce)
 • Sieroce dole
 • Skarb,,
 • Skrypt Fleminga
 • Sobieradzka
 • Sprawa kryminalna
 • Stara Panna
 • Staropolska miłość
 • Starosta warszawski: obrazy historyczne z XVIII wieku
 • Starościna Bełska: opowiadanie historyczne 1770-1774
 • Stary sługa
 • Sto Diabłów
 • Syn marnotrawny (1879, z czasów St. Augusta)
 • Szalona (1880, na tle emancypacji kobiet)
 • Szaławiła
 • Szpieg (1864)
 • Śniehotowie
 • Tomko Prawdzic
 • Trapezologion
 • Tryumf wiary. Obrazek historyczny z czasów Mieczysława I-go
 • Tułacze (1868, z życia wygnańców porozbiorowych)
 • U babuni
 • Ulana (1842)
 • W baśń oblekły się dzieje
 • W pocie czoła. Z dziennika dorobkiewicza (1884 z czasów St. Augusta)
 • W starym piecu
 • Warszawa 1794 (1873)
 • Wielki nieznajomy
 • Wielki świat małego miasteczka
 • Sąsiedzi.Wilczek i Wilczkowa
 • Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budżaku: dziennik przejażki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 września
 • Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy
 • Z chłopa król
 • Z siedmioletniej wojny (1875)
 • Z życia awanturnika
 • Zadora
 • Zaklęta księżniczka
 • Zemsta Czokołdowa
 • Złote jabłko
 • Złoty Jasieńko
 • Zygmuntowskie czasy. Powieść z roku 1572 (1846)
 • Zygzaki
 • Żacy krakowscy w roku 1549
 • Żeliga
 • Żyd: obrazy współczesne (1866, pisany w duchu asymilacyjnym)
 • Żywot i przygody hrabi Gozdzkiego. Pan starosta Kaniowski
 • Żywot i sprawy Imć pana Medarda z Gołczwi Pełki z notat familijnych spisane (1876, z drugiej poł. XVII. w.)
 • Cykl "Dzieje Polski" – 29 powieści z dziejów Polski w porządku chronologicznym (1876–1890, 76 tomów).
  • 1. Stara baśń (1876)
  • 2. Lubonie: powieść z X wieku
  • 3. Bracia Zmartwychwstańcy: powieść z czasów Chrobrego
  • 4. Masław
  • 5. Boleszczyce: powieść z czasów Bolesława Szczodrego
  • 6. Królewscy synowie: powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego,
  • 7. Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie, którego zwano Duninem: opowiadanie historyczne z XII wieku
  • 8. Stach z Konar: powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedliwego
  • 9. Waligóra: powieść historyczna z czasów Leszka Białego
  • 10. Syn Jazdona: powieść historyczna z czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego
  • 11. Pogrobek: powieść z czasów przemysławowskich
  • 12. Kraków za Łoktka: powieść historyczna
  • 13. Jelita: powieść herbowa z r. 1331
  • 14. Król Chłopów: powieść historyczna z czasów Kazimierza Wielkiego
  • 15. Biały książę: czasy Ludwika Węgierskiego
  • 16. Semko: czasy bezkrólewia po Ludwiku : Jagiełło i Jadwiga
  • 17. Matka królów: czasy Jagiełłowe
  • 18. Strzemieńczyk: czasy Władysława Warneńczyka
  • 19. Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik: Jagiełłowie do Zygmunta
  • 20. Dwie królowe
  • 21. Infantka, książka w Internecie
  • 22. Banita: czasy Stefana Batorego
  • 23. Bajbuza: czasy Zygmunta III
  • 24. Na królewskim dworze: czasy Władysława IV
  • 25. Boży gniew: czasy Jana Kazimierza
  • 26. Król Piast: (Michał książę Wiśniowiecki),
  • 27. Adama Polanowskiego, dworzanina króla Jegomości Jana III notatki
  • 28. Za Sasów
  • 29. Saskie ostatki: August III