Szkoła Podstawowa 
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
W Milanowie
;

   Home      Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów
 
 
 
 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA
POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z 

(przedmiotu)

oraz

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH


Szkoła podstawowa:

rok szkolny 2019/2020

   Siuciak Magdalena (klasa IV i VIII) - sposoby sprawdzania - wymagania kl IV - wymagania kl VIII

   Zawisza Marzena () - sposoby sprawdzania - wymagania kl V - wymagania kl VI

   Sienkiewicz Bogumiła () - wymagania i sposoby oceniania w kl. IV do VIII 

   Koźmińska Małgorzata () - wymagania i sposoby oceniania w kl. IV do VIII

          Michaluk Artur () - technika - wymagania i ocenianie kl V-VI

                                        fizyka -  wymagania-fizyka-kl-7 - wymagania-fizyka-kl-8

          Wieczorek Lidia () -X plastykaIV  plastykaV plastykVI oraz od 2017 wymagania i sposoby

                                          - muzyka oraz od 2017 wymagania i sposoby

                                            - informatyka4sp - informatyka5sp - informatyka6sp oraz od 2017 wymagania i sposobyx

          Wieczorek Wacław () - wymagania kl. V - wymagania kl. VI - wymagania kl. VII

          Karwowska Elżbieta () -X MATEMATYKA 2015-SP.pdf bez zmian po 2017

                 Dudzińska Małgorzata () - wymagania klasa I
  
                  Baryła Anna () - wymagania klasa II
 
                  Ciok Joanna () - wymagania klasa III
 
Karpińska Maria () - WF ocenianie - SP.pdf - wymagania i ocenianie
 
                                EDB - wymagania-EDB.doc
 
                             
                               - geografia - ocenianie
 
Bzówka Juliusz () - zasadyocenianiahistoria.pdf
 
                               - WOS - wymagania-wos
 
 
             Dobosz Jarosław () - wymagania i sposoby oceniania
 
             Kalisz Monika () - wymagania kl4 - kryteria 4-6 - sposoby sprawdzania kl IV i Va jangielski.pdf
 
                               J. angielskii klasy 1-3 wymagania kl1.pdf - wymagania kl2.pdf - wymagania kl3.pdf  - kl I-III sposobysprawdzania.pdf
 
             Domańska Beata () - ocenianie
 
             Lewczuk Grażyna (kl. I - III) - klasa I - klasa II - klasa III
 

 

rok szkolny 2018/2019

  Klasy I-III - ed.wczesnoszk.wymagania.pdf oraz po 2017 - BAwymaganiaedukacyjneI-III2017-18.pdf

 
              język angielski - wymaganiakl1.pdf - wymaganiakl2.pdf - wymaganiakl3.pdf

                                          - klI-IIIsposobysprawdzania.pdf

 
     Język polski -Sienkiewicz B. - j.polski-sposobysprawdzaniaosiągnięć.pdf  

                            -Sienkiewicz B. - -WymaganiaedukacyjnezjęzykapolskiegowSP.pdf  - oraz po 2017 klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII

                              -Siuciak M. - IV-j.p.szkołapodstawowa.pdf    oraz po 2017 - klasa V                Klasa VI     Klasa VII

                                - Zawisza M. - wymagania klasa IVa

  

     Język angielski - Kalisz M.kl-IV wymagania.pdf - kl-V wymagania.pdf - kl-VI wymagania.pdf  oraz po 2017 ( wymagania  kl-4 - kryteria 4-6 )

                                     - sposobysprawdzania kl 4-6 jangielski.pdf

                              - Dobosz J. - wymagania i sposoby

     Matematyka - Wieczorek W./Karwowska E. MATEMATYKA 2015-SP.pdf bez zmian po 2017
                          
                              -  Michaluk A. - klasa IV wymagania, klasa IV sposoby oceniania, klasa VII wymagania
 
     Fizyka - Michaluk A. - klasa VII wymagania 
 
     Przyroda - Tymosiewicz E. 

                                                 - przyroda klasa IV - wymaganiaPrzyrodaklasaIV.pdf i ocenianie w kl. IV ZASADYOCENIANIANALEKCJACHPRZYRODY.pdf
 
 
     Plastyka - Wieczorek L. 
                          
     Historia i społeczeństwo - Bzówka J. - zasadyocenianiahistoria.pdf
     
     Muzyka - Wieczorek L. 
 
     Zajęcia techniczne - Michaluk A.
                                                            - 
 
     Wychowanie fizyczne - Karpińska M./Ściuba T. - wf - ocenianie - SP.pdf oraz po 2017 - M. Karpińska wymagania i ocenianie
                                                                                                                                             
                                                                                                                                           - T. Ściuba wymagania i ocenianie
 
 
     Zajęcia komputerowe - Wieczorek L./Michaluk A. 
 
     Chemia - Tymosiewicz E. -KL VII i VIII wymaganiaChemiaklasa7.pdf  i ocenianie - ZASADYOCENIANIANALEKCJACHCHEMII.pdf
 
     Biologia - Tymosoiewicz E. -KL VII i VIII wymaganiaBiologiaklasa7.pdf  i ocenianie - ZASADYOCENIANIANALEKCJACHBIOLOGII.pdf
 
     Język niemiecki - Beata Domańska-Waszczuk - klasy VII-VIII BDomańska-Wymaganiaedukacyjne i sposoby.pdf
 
     
Religia - Lewczuk G. - klasa IV wymagania - 
wymaganiaklasaIVreligia.pdf