SZKOŁA PODSTAWOWA 
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
W MILANOWIE
;

   Home      Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów
 
 
 
 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA
POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z 

(przedmiotu)

oraz

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH


Szkoła podstawowa:


     Klasy I-III - ed.wczesnoszk.wymagania.pdf oraz po 2017 - BAwymaganiaedukacyjneI-III2017-18.pdf

 
              język angielski - wymaganiakl1.pdf - wymaganiakl2.pdf - wymaganiakl3.pdf

                                          - klI-IIIsposobysprawdzania.pdf

 
     Język polski -Sienkiewicz B. - j.polski-sposobysprawdzaniaosiągnięć.pdf  

                            -Sienkiewicz B. - -WymaganiaedukacyjnezjęzykapolskiegowSP.pdf  - oraz po 2017 klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII

                              -Siuciak M. - IV-j.p.szkołapodstawowa.pdf    oraz po 2017 - klasa V                Klasa VI     Klasa VII

                                - Zawisza M. - wymagania klasa IVa

  

     Język angielski - Kalisz M.kl-IV wymagania.pdf - kl-V wymagania.pdf - kl-VI wymagania.pdf  oraz po 2017 ( wymagania  kl-4 - kryteria 4-6 )

                                     - sposobysprawdzania kl 4-6 jangielski.pdf

                              - Dobosz J. - wymagania i sposoby

     Matematyka - Wieczorek W./Karwowska E. MATEMATYKA 2015-SP.pdf bez zmian po 2017
                          
                              -  Michaluk A. - klasa IV wymagania, klasa IV sposoby oceniania, klasa VII wymagania
 
     Fizyka - Michaluk A. - klasa VII wymagania 
 
     Przyroda - Bajda B./Tymosiewicz E. 

                                                 Sawczuk K. - przyroda klasa IV - wymaganiaPrzyrodaklasaIV.pdf i ocenianie w kl. IV ZASADYOCENIANIANALEKCJACHPRZYRODY.pdf
 
 
     Plastyka - Wieczorek L. 
                          
     Historia i społeczeństwo - Bzówka J. - zasadyocenianiahistoria.pdf
     
     Muzyka - Wieczorek L. 
 
     Zajęcia techniczne - Michaluk A.
                                                            - 
 
     Wychowanie fizyczne - Karpińska M./Ściuba T. - wf - ocenianie - SP.pdf oraz po 2017 - M. Karpińska wymagania i ocenianie
                                                                                                                                             
                                                                                                                                           - T. Ściuba wymagania i ocenianie
 
 
     Zajęcia komputerowe - Wieczorek L./Michaluk A. 
 
     Chemia - Tymosiewicz E. -KL VII i VIII wymaganiaChemiaklasa7.pdf  i ocenianie - ZASADYOCENIANIANALEKCJACHCHEMII.pdf
 
     Biologia - Tymosoiewicz E. -KL VII i VIII wymaganiaBiologiaklasa7.pdf  i ocenianie - ZASADYOCENIANIANALEKCJACHBIOLOGII.pdf
 
     Język niemiecki - Beata Domańska-Waszczuk - klasy VII-VIII BDomańska-Wymaganiaedukacyjne i sposoby.pdf
 
     
Religia - Lewczuk G. - klasa IV wymagania - 
wymaganiaklasaIVreligia.pdf
 
 
 

 

Gimnazjum:


   Język polski - Siuciak M. - kl. III A, IIIB wymaganiaedukacyjnejęzykpolskiklasaIII.pdf

                                                                - sposoby sprawdzania osiągnięć

   Matematyka - Karwowska E. - kl. IIIA, IIIB - MATEMATYKA-gim.pdf

   Język angielski - Dobosz J. Wymaganiaedukacyjneniezbędne-j.angielski.pdf

                                            - sposoby - DoboszJ.-sposoby-językangielskigimnazjum.pdf

   Język niemiecki - Domańska B. - Wymaganiaedukacyjnezjęzykaniemieckiego.pdf

                                       - sposoby - Sposobysprawdzaniaosiągnięć-j.niemiecki.pdf

   Geografia - Bajda B. - geografia.pdf  oraz po 2017 wymagania i sposoby

   Biologia - Tymosiewicz E. - WymaganiaedukacyjnezbiologiiklIII.pdf

                                 - sposoby - ZASADYOCENIANIANALEKCJACHBIOLOGII.pdf

   Chemia - Tymosiewicz E./Sawczuk K. - WymaganiaedukacyjnezchemiiklI-III.pdf

                                 - sposoby - ZASADYOCENIANIANALEKCJACHCHEMII.pdf

   Fizyka - Michaluk A. - klasy III - _Wymaganiaedukacyjnezfizyki_dlaklasyIII_gimnazjum_2018_2019_.pdf

   Historia - zasadyocenianiahistoria.pdf

   Wiedza o społeczeństwie - Bajda B. Bajda-Wos.pdf

   Muzyka - Wieczorek L. - muzykagimnazjum.pdf

   Plastyka - Wieczorek L. - plastkagimnazjum.pdf

   Edukacja dla bezpieczeństwa - Karpińska M. - EDB-MariaK.pdf

   Zajęcia techniczne - Baryła A. - GimnazjumTECHNIKA1.pdf

   Zajęcia artystyczne - Wieczorek L. - artystycznegimnazjum.pdf

   Wychowanie fizyczne - klasa III B - Wychowanie_fizyczneIIIwymaganiaistandardy.pdf

   Wychowanie fizyczne - Karpińska M./Ściuba T. - ocenianieMariaK.-wfgimnazjum - dziewczęta.pdf
                                                                                   - ocenianiewfGIM-.pdf
   Religia - Lewczuk G.