Szkoła Podstawowa 
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
W Milanowie
;

 
 
 

Rozpoczęcie rekrutacji 2020/2021 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Milanowie
 
 zarządzenie - zarz.wójt.rekrutacja.2019.pdf

 kryteria uchwała.gmina.kryteria.pdf
 
 harmonogram zał.terminyrekrutacji2019.pdf 

 terminy rekrutacji 

1. Składanie wniosków o przyjecie do klasy 1 SP w Milanowie - 3.02.2020 do 6.03.2020

2. Weryfikacja wniosków i dokumentów - 9.03.2020 do 12.03.2020

3. Podanie informacji o zakwalifikowanych kandydatach - 13.03.2020

4. Potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły - 16.03.2020 do 25.03.2020

5. Podanie informacji o przyjętych kandydatach - 27.03.2020

(z powodu czasowego zawieszenie pracy szkół, poradni i innych jednostek
rekrutacja jest elastyczna - prosimy jednak o składanie dokumentów)
 
 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 

Drodzy uczniowie - zapraszamy do panelu logowania

 pismo dyrektora OKE - 20200728InformacjaoogłoszeniuwynikówE8w2.pdf
 


kliknij link -  Nabór do szkół

Wyniki egzaminów ósmoklasisty - kliknij - https://wyniki.edu.pl/loginZAŚWIADCZENIA - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Wydanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty nastąpi w Szole Podstawowej w Milanowie w dniu 31 lipca 2020 r.


uczniowie z Milanowa - godz 9-00 (korytarz górny)

pozostali uczniowie - godz - 9-30 (korytarz górny)

Proszę zachować zasady bezpieczeństwa:

- odstęp społeczny 1,5 - 2 metry
- maseczki
- obpowiązkowa dezynfekcja rąk
- własny długopis do pokwitowania odbioru

miłego dnia :)31.07.2020 04.08.2020 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

BARDZO WAŻNE (WSZYSCY UCZNIOWIE) https://www.kuratorium.lublin.pl

BARDZO WAŻNE (WYBIERASZ ZAWODÓWKĘ)  

1 – 2020 – Badania uczniów (Kuratorium)

2 – 2020 – Lista podwykonawców do badań uczniów

3 – 2020 – Zestaw dokumentów do badania uczniów

 
Uczniowie - po otrzymaniu świadectw i zaswiadczeń:

 wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach 
końcoworocznych, wynikach egzaminu i innych osiągnięciach (zalogowanie i pamiętanie hasła) :)
najlepiej - zrób foto logowania i hasła


- kopię świadectwa od dyrektora - 26 czerwca 
(zaniesimy do szkoły którą mamy pierwszą na liście) - do 10 lipca

(jeśli się nie logujemy wcale to do każdej wybranej szkoły niesiemy kopię) max 3 szkoły

(jeśli naszej szkóły nie ma w systemie po zalogowaniu to niesiemy kopię i podanie/druk z tej szkoły) max 3 szkoły (suma szkół z logowania i nielogowania)
- logowanie do systemu  - od 15 czerwca (8.00)

- wydrukowanie wniosku i zaniesienie do szkoły pierwszej na liście
 (max 3 szkoły ale ilość klas dowolna)
 
(wybranej jako najlepsza) - do 10 lipca (do godz. 15.00)
i  podpisana przez oboje rodziców

Wyniki egzaminu - około 31 lipca

jak najszybciej niesiemy - kopię do szkoły pierwszego wyboru


Listy przyjętych w szkołach ponadpodstawowych (lub strona logowania) - 11-12 sierpnia 2020 r.


Dostałem/am się do szkoły - to niosę tam orginały dokumentów (świadectwo i wyniki egzaminów)

od dnia - 13 sierpnia
do dnia - 18 sierpnia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


potwierdzenie woli podjecia nauki 
- czyli 
zaniesienie oryginałów dokumentów do szkoły do której chcesz iść i się dostałeś

 


 


 

 


 

Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną, jak najlepszych wyników edukacyjnych na zakończenie gimnazjum


 oraz realizacji wytyczonych celów.