„Idźmy naprzód z nadzieją” to hasło tegorocznego XVII  Dnia Papieskiego. Uczniowie z naszej szkoły,

z tej okazji wystąpili w uroczystym montażu słowno-muzycznym poświęconym pamięci świętemu Janowi Pawłowi II.

 

          Gimnazjalistka Julia Ciok zaśpiewała piękną pieśń „Miejcie nadzieję” autora Adama Asnyka.

Uczniowie przybliżyli nam słowa Papieża mówiące o nadziei, które obejmują troskę o dobro wspólne, sprawiedliwość, pokój, solidarność, prawdę i miłość.  Zwrócono uwagę, że współczesny człowiek bardzo potrzebuje nadziei i warto jej zaufać tak, jak Karol Wojtyła. Bliscy Wojtyły odeszli bardzo wcześnie, Matka, brat, siostra, Ojciec. Wybuch II wojny światowej, głód, ubóstwo, śmierć odcisnęły piętno na życiu papieża. Jan Paweł II mówił, by ufać Bogu, i nie poddać się negatywnym emocjom, zwłaszcza rozpaczy.  Cóż mu pozostało jak mieć i pokładać nadzieję w Maryi, którą od zawsze nazywał swoją Matką.

         Uczennice przypomniały o ważnych wydarzeniach w tym roku, 100 rocznicy objawień Fatimskich, sto czterdziestej rocznicy Objawienia w Gietrzwałdzie na Warmii i następną rocznicą jest 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze.

         Wspomnienia przeplatały pieśni i wiersze w wykonaniu dzieci z klas młodszych, uczennica Lenka, Wiktoria, Julitka, Milenka, Ola, Justynka, Zuzia, Marcelinka, i starsze Milenka, Julia, Agnieszka, Marcelinka, Paulinka, Klaudia, Wiktoria, Weronika, Natalia i Julia.

         Tradycją Dnia Papieskiego jest publiczna zbiórka do puszek przy kościele na program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Obok zbiórek do puszek możliwe było wsparcie Dzieła poprzez akcję sms -ową, linię audiotele i bezpośrednie wpłaty na konto Fundacji.

Podczas ubiegłorocznego Dnia Papieskiego zebrano ponad 7.785.000 złotych.

Fundacja obejmuje pomocą utalentowanych młodych ludzi z niezamożnych rodzin, dając im szansę na rozwijanie pasji i talentów oraz kontynuowanie edukacji.

Dzięki tym środkom możliwe jest ufundowanie ponad 2 tys. całorocznych stypendiów.

         Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom, Ludziom Kościoła, ludziom dobrej woli, ludziom, którzy często z własnego niedostatku wspierają edukację  stypendystów. Niech wszyscy ci, którzy złożyli ofiarę, czują, że wypełnili pragnienie Ojca Świętego  Jana Pawła II i Franciszka, którzy wzywali nas do okazywania   miłosierdzia i pomocy potrzebującym, wedle uczynków miłosierdzia.

Dzięki wsparciu społeczeństwa możemy budować żywy pomnik Jana Pawła II.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i przyjaciołom Fundacji za okazywane wsparcie i dobro!

         Na zakończenie uczennice zaśpiewały pieśń „Niepokalana”.