Józef Ignacy Kraszewski - patronem milanowskiej szkoły.

            Od kilku dni Szkoła Podstawowa w Milanowie ma już swojego patrona. Jest nim niekwestionowany autorytet literacki, pasjonat sztuki, wielki Polak i działacz społeczny Józef Ignacy Kraszewski.

            Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 18 października i połączona była z jubileuszem 90-lecia placówki. Obchody  rozpoczęła Msza Święta odprawiona w miejscowym kościele. Następnie wszyscy  zebrani udali się do szkoły. Po odśpiewaniu  hymnu  państwowego Dyrektor Szkoły Michał Smoleń powitał uczniów, grono pedagogiczne, rodziców, a także zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, przedstawiciele kuratorium i Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w  Romanowie, dyrektorzy sąsiednich szkół, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, byli dyrektorzy, absolwenci i darczyńcy.

             Doniosłym momentem  uroczystości było odczytanie przez Wójta  Gminy Milanów Pana  Pawła  Krępskiego aktu  nadania szkole imienia. Następnie przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli oraz sponsorzy i przyjaciele szkoły, którzy swoją hojnością przyczynili się do ufundowania sztandaru, wbili  pamiątkowe gwoździe w  jego drzewce.

            Proboszcz milanowskiej parafii ksiądz Sławomir Matejek poświęcił i pobłogosławił sztandar, zaś przedstawiciele Rady Rodziców   w imieniu wszystkich fundatorów  na ręce Dyrektora  Szkoły  wręczyli całej społeczności szkolnej ten symbol honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną. Po prezentacji sztandaru  wybrani uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Przyrzekli  dbać o honor i dobre imię szkoły, wypełniać rzetelnie obowiązki ucznia,  wykorzystywać zdobytą wiedzę  i umiejętności dla własnego dobra i dobra naszej Ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej, kształcić w sobie cechy, które posiadał patron.

            Następnie głos zabrali zaproszeni goście, m. in.: Pan Piotr Szczepanik- wicekurator Oświaty w Lublinie, Pan Radosław Plandowski – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Filia w Białej Podlaskiej,  Pan Przemysław Głowacki - przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, Pan Artur Jaszczuk –  wicestarosta parczewski,  absolwent szkoły, Pan Paweł Krępski - Wójt Gminy Milanów, absolwent szkoły,   Pan Arkadiusz Grochot - scenarzysta, pisarz, dramaturg, absolwent szkoły, Panie  Dorota Demianiuk i Mariola Jeruzalska - pracownice Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Wszyscy przekazali gratulacje z okazji tak doniosłego wydarzenia wraz z życzeniami sukcesów w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

           Aby ułatwić ,,podróż sentymentalną” w przeszłość, przygotowano liczne ekspozycje, wystawy zdjęć, kroniki szkolne. Iluż wzruszeń dostarczyło przekładanie kart starych  ksiąg, oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów z klasy. Do refleksji o tych pięknych chwilach, które minęły skłoniło też wystąpienie  jednej z najstarszych absolwentek  szkoły Pani Zdzisławy Oleszczuk . Przykuła ona uwagę odbiorców, opowiadając niezwykle barwnie i z poczuciem humoru krótką historię naszej szkoły. Z łezką w oku wspominała swoje szkolne lata, dawnych nauczycieli, kolegów, ławki z otworem na kałamarz, a przede wszystkim ciepłą atmosferę przepojoną życzliwością i wzajemnym szacunkiem panującym w szkole.                                                                                                

            Spotkanie uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów i rodziców pod kierunkiem polonistek-  Marzeny Zawiszy i Magdaleny Siuciak. Były to sceny z życia i dzieł Kraszewskiego, m.in. ze „Starej baśni”, „Ulany”, „Kwiatu paproci”, „Chaty za wsią”.                        

             Na zakończenie wszyscy zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć tych, którzy tworzyli historię szkoły, a których nie ma już wśród nas. Uroczystość zapewne zapadnie na długo w pamięci wszystkich przybyłych, a przede wszystkim uczniów, którzy będą z dumą i szacunkiem  uczyć się w Szkole Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Milanowie.

             Dyrektor, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za bezinteresowną pomoc i wsparcie finansowe obchodów nadania szkole imienia i 90-lecia istnienia placówki. Życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

                                                                                         

                                                                                                                                                                  (M. K.)