ROCZNICE MAJOWE

     Majowe święta kojarzą się nam z radością i nadzieją, uczą patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej. Aby je uczcić, dnia 6 maja uczestniczyliśmy w akademii przygotowanej  przez uczniów klasy VI .

     Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandarów Szkoły i odśpiewaniem ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie zaprezentowano  istotne fakty historyczne związane  ze  Świętem Flagi, 228 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja , 15 rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,  a także z 74 rocznicą zakończenia II wojny światowej . Nawiązano także do poszanowania polskich symboli narodowych: godła, flagi i hymnu. Całość inscenizacji  przeplatana była odpowiednio dobranymi pieśniami  i  piosenkami patriotycznymi. Akademia wzbogaciła naszą wiedzę historyczną o tych ważnych dla każdego Polaka wydarzeniach.

      Na zakończenie zebrani  obejrzeli krótki  film edukacyjny pt. ,,Konstytucja 3 Maja”.

                                                                                                                                                                                                 ( M. K. )