Podsumowanie konkursu plastycznego

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”

Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszej gminy oraz upowszechnianie wiedzy o zasadach bhp w gospodarstwach rolnych, po raz kolejny zachęciliśmy uczniów do wzięcia udziału

w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”. Skierowany był on do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy

0-III oraz IV-VI. Zadanie polegało na wykonaniu dowolną techniką prac plastycznych w formacie A3 na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem działalności, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. Tegoroczne hasło konkursowe ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń.

Konkurs poprzedzony został przeprowadzeniem w klasach I-III pogadanek na temat zabaw, gier, spędzania wolnego czasu z rodzeństwem z dala od niebezpiecznych sytuacji, które przydarzyć się mogą na drodze, podwórku, w polu, na łące, itp.

W naszej szkole do konkursu przystąpiło 22 uczniów z klas I-III oraz 46 uczniów klas IV – VII.

Do dnia 29 marca uczniowie dostarczyli wykonane przez siebie prace, a następnie odbyło się podsumowanie konkursu wewnętrznego. Wyłoniono zwycięzców, a ich prace przekazano do jednostki KRUS w Parczewie. Oto laureaci pierwszego szczebla klas I-III: Jakub Naumiuk, Arkadiusz Jaszczuk, Hubert Chomicki, Małgorzata Gromysz, Krystian Chomicki, Anita Chomicka.

Wyróżnienia: Hanna Szuciak, Maja Wiśniewska, Mateusz Piątek, Marta Małafiejew, Małgorzata Kosowska, Maja Kutczewska, Mikołaj Sawicki, Aleksander Hordejuk.

Klasy starsze: Filip Baryła, Klaudia Maczewska, Oliwia Trokowicz, Wiktoria Trokowicz, Aleksandra Sternik.

W dalszych eliminacjach przeprowadzonych w parczewskim KRUS-ie  I miejsce w powiecie przyznano uczniowi klasy III – Arkadiuszowi Jaszczukowi, którego praca bierze udział w eliminacjach wojewódzkich w Lublinie. Uczeń w nagrodę otrzymał plecak szkolny oraz rowerowy zestaw oświetleniowy. Uczniowie: Krystian Chomicki i Jakub Naumiuk otrzymali wyróżnienia i w nagrodę piłki nożne. Uczennica klasy VI, Klaudia Maczewska – wyróżnienie i puzzle. Wszyscy uczniowie nagrodzeni zostali brawami i pamiątkowymi dyplomami.

Dziękujemy uczniom naszej szkoły za aktywne uczestnictwo w konkursie, które na pewno procentować będzie bezpiecznym zachowaniem i nabywaniem dobrych nawyków na co dzień.

                                                      

                                                                                                                                       Wychowawcy klas I – III oraz nauczyciel plastyki Lidia Wieczorek