„By nie zabrakło miłości”

 

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w naszej szkole gościliśmy panią Monikę Rybaczewską z Centrum Wolontariatu z Białej Podlaskiej. Przyjechała do nas na spotkanie z uczniami, którzy przystąpili do Szkolnego Koła Caritas, przyjechała

Posiłkując się prezentacją pani Monika opowiedziała uczniom o działalności Szkolnego Koła Caritas i wolontariatu.

Szkolne Koło Caritas jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Zrzesza ludzi młodych do działania i pomocy w myśl „Przykazania miłości” na terenach całej Polski.

Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

Pani Monika przedstawiła również zadania jakie ma do spełnienia wolontariusz, między innymi:

  • pogłębianie znajomości nauki Chrystusa,

  • kształtowanie osobowości chrześcijańskiej;

  • uczestnictwo we Mszy świętej;

  • krzewienie w środowisku szkolnym ducha miłości bliźniego;

  • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas;

  • pomoc koledze, koleżance w potrzebie czy to sfery duchowej czy materialnej.

Szkolne Koło Caritas Diecezji Siedleckiej realizuje swoje zadania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania.

Asystent Kościelny włącza się także w koordynowanie współpracy Koła z Caritas Diecezji Siedleckiej oraz bierze czynny udział w akcjach i zebraniach Zarządu Koła.

Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą integracyjną.

                                                                                         (B.K.)